936 525 970 signo@signo.es
  • Español
  • Català

Innovació

Aquests últims anys els nous suports digitals han pres el protagonisme que, fins ara, havia correspost al paper en les Arts Gràfiques.
A SIGNO IMPRESSIÓ GRÀFICA estem sempre atents a les noves tecnologies per poder-les oferir als nostres clients i editar en els formats estandarditzats para: PC’s, i-readers, mòbils, tablets i iPads.