936 525 970 signo@signo.es
  • Español
  • Català

Política de Privacitat

Les úniques dades personals a les quals signo.es tindrà accés seran aquelles que vostè, com a usuari d’aquest web, faciliti voluntàriament, en emplenar els formularis de sol·licitud de productes i/o serveis. Només els serveis tècnics i comercials de Signo Impressió Gràfica, SA tindran accés a aquesta informació. A més, en aquests casos, demanem el consentiment necessari perquè les dades siguin cedides conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari té reconeguts per la llei els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en el seu cas, respecte de les seves dades personals, podent exercitar aquests drets per escrit dirigit a Signo Impressió Gràfica, SA en la direcció, C /. Múrcia, 54 nau D, Polígon Ind. Can Calderón, Sant Boi de Llobregat, CP 08830. Barcelona, o bé a través del correu electrònic signo@signo.es