936 525 970 signo@signo.es
  • Español
  • Català

Disseny

El departament de preimpressió prepararà vostres originals des del punt on es trobin

  • en la idea/concepte,
  • en l’esbós,
  • ja dissenyats i/o maquetats,
  • amb l’original acabat,
  • o en un arxiu .pdf llest per a imprimir…

fins el seu disseny i sobre el seu suport final.