936 525 970 signo@signo.es
  • Español
  • Català

Editorial

EDICIONS PROPIES

SIGNO IMPRESSIÓ GRÀFICA com a editorial està especialitzada en temes universitaris.
Petites edicions per a llicenciatures , màsters , cursos de postgrau , publicació de tesis , etc.

Tracte directe amb l’autor , des de la preparació de l’original , elecció del format i dels materials més adequats fins a la comercialització de l’obra.

En suport tradicional sobre paper o digital (e-book).

EDICIONS SOTA COMANDA

Edició de SIGNO IMPRESSIÓ GRÀFICA per encàrrec de l’autor. Vivències personals, efemèrides, narracions de viatges, biografies, assajos …
Assessoria per a la preparació de l’original a partir dels manuscrits o arxius digitals del client.

Edicions en paper o e-book amb disseny exclusiu per a cada obra. Pressupostos a partir de 6 exemplars.

Edicions pròpies


Metodología de la investigación: diseño y estadística en ciencias de la salud

Conjunt de publicacions per a cursos universitaris de formació continuada encaminats a ensenyar els diferents elements , tant metodològics com instrumentals , que intervenen en el procés de la investigació científica en l’àmbit universitari .

Fundamentos de diseño y estadística

15 unitats didàctiques amb els fonaments d’inici a la metodologia de la investigació . Proporcionen les bases del disseny d’estudis sanitaris ; ensenyen a descriure dades , calcular taxes , valorar , avaluar i mesurar associacions amb riscos relatius , i explica les bases del raonament estadístic .

Textos básicos de derecho internacional público

Recull de textos indispensables per explicar les nocions bàsiques de l’ordenament jurídic internacional: fonts, subjectivitat, competències i aplicació del Dret Internacional Públic.

Memòries. El camí cap als 100 anys

Memòries del Dr. Josep M. Massons (1913-2012), un home polifacètic, erudit, culte, amant de l’art i de la ciència. Les seves memòries són gairebé un reflex de la història de Catalunya des de la monarquia d’Alfons XIII fins a la democràcia actual. La seva longevitat li va permetre ser protagonista i espectador dels canvis que ha patit la història en els últims 100 anys.

Edicions sota comanda


Ley de Sociedades Anónimas

Obra en dos volums realitzada per José Luis Peiré García i editada per Lex Integra. Edició dissenyada, impresa i enquadernada perSigno Impressió Gràfica. L’obra inclou la transcripció concordada de tota la legislació espanyola aplicable a les societats anònimes.

http://lex-integra.com/

Ley de Sociedades de responsabilidad limitada

Llibre acompanyat de CD-ROM realitzat per José Luis Peiré García i editada per Lex Integra. Edició dissenyada, impresa i enquadernada perSigno Impressió Gràfica. L’obra conté informació exhaustiva sobre la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada i els preceptes concordants amb el Reglament del Registre Mercantil i altres cossos legals.

http://lex-integra.com/

Col•lecio Pau Vila

Col·lecció de publicacions editades per l’ICE de la Universitat de Barcelona . Edició dissenyada , impresa i enquadernada per Signo Impressió Gràfica. La col·lecció recull les obres guardonades amb el Premi Pau Vila dirigit a treballs de recerca no publicats i elaborats amb el propòsit de contribuir al coneixement directe del medi geogràfic i natural d’una escola o d’un territori.

http://www.ub.edu/ice

Mis recuerdos

Memòries de Garcilaso-Antonio Aguado. Un lluitador constant contra les més adverses condicions. Nascut a Mazarambroz (Toledo) es va traslladar a Catalunya el 1951 on va desenvolupar la seva activitat sindical afiliat a la UGT i sempre vinculat a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat de l’ajuntament va ser regidor. En aquestes memòries recull les vivències d’un sindicalista compromès amb la recuperació de la democràcia i de la memòria històrica.

Edició del Centre d’Estudis de L’Hospitalet de Llobregat dissenyada, impressa i enquadernada per Signo Impressió Gràfica.

www.celh.cat

La historia que no hubiera querido contar

Biografia d’Emilio Márquez García en la qual relata les seves vivències. És un testimoni de les dures proves a les que de vegades sotmet la vida a les persones, una crida a l’esperança per a tots aquells que es vegin en tràngols similars i un desig de contribuir que totes les persones que tinguin inquietuds puguin aconseguir el que es proposin.