936 525 970 signo@signo.es
  • Español
  • Català

Impressió

IMPREMTA ÒFSET

Imprimim en òfset tot tipus d’originals i sobre diferents suports per a la realització de: programes, llibres, revistes, manuals, memòries, díptics, tríptics, catàlegs, fullets, flyers, invitacions, carpetes, dossiers, desplegables, cartells, calendaris i tot tipus de papereria bàsica: targetes, paper de carta, sobres …

IMPREMTA DIGITAL

Solucionem qualsevol treball amb tecnologia digital perquè els nostres clients puguin ajustar les quantitats i costos a les seves necessitats.

Tot tipus de documents i en diferents suports: des d’edicions de llibres sota comanda, a catàlegs, fullets, cartells, documents personalitzats, roll-ups …